Zde prosíme zadejte 20-místné nebo 16-místné Výrobní číslo, uvedené na štítku Vašeho spotřebiče.
Toto výrobní číslo je nezbytně nutné k identifikaci Vašeho spotřebiče.
Výrobní číslo (S/N) obsahuje jak písmena, tak i čísla. Nikdy však neobsahuje „I“ a „O“ (písmena), ale jsou to vždy „1“ nebo „0“ (čísla)